۳ قدم تا ایجاد یک برند شخصی برای ورزشکاران

۳ قدم تا ایجاد یک برند شخصی برای ورزشکاران

اکنون ما در عصری زندگی می کنیم که رسانه های دیجیتالی مرز بین زندگی شخصی و زندگی حرفه ای افراد را محو کرده اند. مفهوم “من چه کسی هستم” با مفهوم “من چه کاری انجام می دهم”  آمیخته و جای این دو مفهوم با هم عوض شده است. تقریباً هیچ مرزی بین...
گواردیولا، مورینیو و دلبوسگه: سه سبک رهبری و پرسونال برندینگ متفاوت

گواردیولا، مورینیو و دلبوسگه: سه سبک رهبری و پرسونال برندینگ متفاوت

خطر به عنوان یک فرصت، قدردانی از طرفداران، هویت قوی تیم و شایستگی بازیکنان. او می داند چگونه باید همیشه برنده باشد، همیشه وحدت تیم بیش از فرد برای او اهمیت دارد. جسارت و شجاعت او مثال زدنی است، در عین حال خطرات را در نظر می گیرد و برای تصمیم گیری احتیاط لازم را می...
آرکه تایپها

آرکه تایپها

به تمام برند هایی که می شناسید فکر کنید، فرقی ندارد برند در چه حوزه ای باشد؛ برند های پوشاک، عطر، اتومبیل، شرکت ها و حتی برندهای شخصی. تمام برندهایی را که از ذهن خود که می گذرانید، احساسی در شما ایجاد می کنند. در واقع برندهای موفق چه برندهای شخصی و چه برندهای شرکتی،...