به تمام برند هایی که می شناسید فکر کنید، فرقی ندارد برند در چه حوزه ای باشد؛ برند های پوشاک، عطر، اتومبیل، شرکت ها و حتی برندهای شخصی. تمام برندهایی را که از ذهن خود که می گذرانید، احساسی در شما ایجاد می کنند. در واقع برندهای موفق چه برندهای شخصی و چه برندهای شرکتی، یک احساس قوی در زمینه هویت به مخاطب خود منتقل می کنند. اما ایجاد این احساس مناسب در ذهن مخاطب کار آسانی نیست. شناسایی آن از طریق یک کهن الگو یا همان آرکه تایپ ، راه را آسان کرده و موجب دستیابی سریعتر به احساس می شود. آرکه تایپ ها ابزار قدرتمندی برای ساخت یک نام تجاری شخصی هستند. ریشه یونانی کلمه archetype به معنای اولین ساخته شده است. بنابراین «کهن الگو» شاید عبارت مناسبی برای این کلمه باشد.کارل یونگ روانشناس معتقد است که ما یک ناخودآگاه جهانی مشترک داریم که از آن، دسته آرکه تایپ ها به عنوان اشکال یا تصاویری که همه آنها را می شناسند، ایجاد شده اند. این فرم ها یا تصاویر معنای یکسان برای تمامی افراد در سراسر جهان دارند. ما به طور غریزی آرکه تایپ ها را در خودمان، افراد دیگر، اشیا، موقعیت ها و سازمان ها تشخیص می دهیم، ما این کار را یا آگاهانه یا ناخودآگاه انجام می دهیم. در ادامه، ممکن است یکی یا دو آرکه تایپ را در خودتان تشخیص دهید. یا بقیه انواع آرکه تایپ ها شما را به یاد افرادی که می شناسید، بیندازد. لطفا توجه داشته باشید که ما انتظار نداریم که شما خود را در یک دسته قرار دهید یا به یکی از آرکه تایپ ها تبدیل شوید. در عوض، آرکه تایپ را در زندگی و کار خود پیدا و فعال کنید. هنگامی که شما یک آرکه تایپ را در خودتان فعال می کنید، رفتار و شیوه ای که شما عمل می کنید، احساس آن را در ذهن خود و دیگران ایجاد می کنید. از جمله فواید آرکه تایپ ها در برندینگ می توان به موارد زیر اشاره کرد: